Privacy

 

1. Inleiding

1.1 Keylite neemt de privacy van uw gegevens serieus. In dit beleid wordt uitgelegd hoe en voor welke doeleinden we de informatie gebruiken die we van u hebben verzameld via www.keylite.nl (hierna te noemen de “site”). Lees dit privacybeleid aandachtig. Door het gebruik van de site en eventuele services die via de site worden aangeboden, gaat u ermee akkoord dat u gehouden bent aan dit beleid met betrekking tot de informatie die via deze site over u is verzameld.

1.2 Als u vragen hebt over het beleid, kunt u contact met ons opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@keylite.nl waarna we ons best doen om uw vragen snel te beantwoorden.

2. Verzamelde persoonsgegevens

2.1 We verzamelen de volgende persoonsgegevens van u: Voeg toe – bijv. naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, creditcardnummer/betaalkaartnummer en vervaldatum

2.2 Hoewel het niet verplicht is ons deze gegevens te verstrekken, kan het zijn dat wij niet in staat zijn u alle diensten te leveren die deze site u te bieden heeft als u niet alle gegevens invult.

3. Het gebruik van deze informatie

3.1 We gebruiken deze informatie om: 3.1.1     uw accounts bij ons te beheren, met inbegrip van het leveren van serviceberichten, bestellingsbevestigingen, beveiligingsaankondigingen en informatie over technische servicekwesties;
3.1.2     de diensten te leveren die u vraagt.
3.1.3     u informatie te sturen over onze producten en diensten, met inbegrip van updates over diensten en nieuwsbrieven;

 

4. Delen van deze informatie

4.1 We kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als onderdeel van de verkoop van enkele of al onze bedrijfsactiva aan derden of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie, maar we nemen redelijke stappen met het oogmerk ervoor te zorgen dat uw privacyrechten niet zullen worden geschonden.

4.2 De gegevens in uw bestellingsbevestiging worden gedeeld met de Keylite-groothandelaar die u hebt aangewezen om uw bestelling te leveren.

4.3 Daarnaast kunnen we uw gegevens doorgeven aan een van de andere entiteiten in onze bedrijvengroep zodat deze u informatie kan sturen die voor u interessant kan zijn. Uw acceptatie van deze voorwaarden en het gebruik van de site geven aan dat u instemt met het ontvangen van dergelijke informatie, tenzij u anders aangeeft. U kunt ons te allen tijde te kennen geven om hiermee te stoppen door een e-mail te sturen naar info@keylite.nl.

4.4 Anders dan hierboven uiteengezet of anders dan nodig is om de services te bieden waarom u vraagt, onthullen we geen van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn (als we daar bijvoorbeeld toe verplicht worden door een gerechtelijk bevel of ten behoeve van de bestrijding van fraude of andere misdrijven).

5. Informatie die automatisch vanaf uw computer wordt verzameld

5.1 Logbestanden / IP-adressen: Wanneer u de site bezoekt, registreert onze webserver automatisch uw IP-adres. Dit IP-adres is niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.] [We gebruiken IP-adressen om ons te helpen bij het beheren van de site en om demografische informatie te verzamelen voor aggregatiedoeleinden.

5.2 We kunnen ook andere, niet-persoonlijke informatie (waaruit we u niet kunnen identificeren) verzamelen, zoals het type en/of de taal van uw internetbrowser, welke informatie we gebruiken om u een effectievere service te bieden.

6.1 Wanneer u de site bezoekt, slaan we enkele gegevens (algemeen bekend als een “cookie”) op uw computer op. Cookies zijn stukjes informatie die door een website worden overgedragen naar uw harde schijf om gegevens
over u op te slaan en soms te traceren. Cookies zijn specifiek voor de server die ze gemaakt heeft en kunnen niet worden gelezen door andere servers, wat betekent dat ze niet kunnen worden gebruikt om uw bewegingen op het web te traceren. Wachtwoorden en creditcardnummers worden niet opgeslagen in cookies. Een cookie helpt u om de site zo goed mogelijk te benutten en helpt ons om u een meer aangepaste service te bieden. We gebruiken cookies zodat u uw gegevens niet elke keer dat u de site bezoekt opnieuw hoeft in te voeren, om bij te houden hoe onze site wordt gebruikt en om onze inhoud te verbeteren en bij te werken.

6.2 U kunt cookies blokkeren of van uw computer wissen als u dat wilt (het Help-scherm of de handleiding van uw browser kan u aangeven hoe dat in zijn werk gaat), maar sommige onderdelen van de site vertrouwen op het gebruik van cookies om correct te kunnen functioneren en werken mogelijk niet correct als u uw browser instelt op het weigeren van cookies.

7. Informatie over andere producten en diensten

7.1 Van tijd tot tijd sturen we u informatie over onze producten en services en die van andere entiteiten in onze bedrijvengroep, welke informatie naar onze mening interessant voor u kan zijn. U kunt ons te allen tijde te kennen geven om hiermee te stoppen door een e-mail te sturen naar ons e-mailadres.

7.3 Daarnaast kunnen we, zoals hierboven vermeld, uw gegevens doorgeven aan geselecteerde derde partijen in onze bedrijvengroep zodat zij u informatie kunnen sturen die voor u interessant kan zijn. Uw acceptatie van deze voorwaarden en het gebruik van de site geven aan dat u instemt met het ontvangen van dergelijke informatie, tenzij u anders aangeeft. U kunt ons te allen tijde te kennen geven om hiermee te stoppen door een e-mail te sturen naar e-mailadres.

8. Wijzigingen in uw gegevens

We streven ernaar om onze informatie over u zo nauwkeurig mogelijk te houden. Als u de gegevens die u ons hebt aangeleverd, wilt controleren of wijzigen, kunt u dat te allen tijde doen met behulp van de functie “Mijn gegevens”.

9. Koppelen met websites van derden

9.1 We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van andere sites, zelfs al bezoekt u deze via koppelingen op onze site en we raden u aan om het beleid van elke site die u bezoekt te controleren en contact op te nemen met de eigenaar of beheerder ervan als u vragen hebt.

9.2 Als u op deze site bent gekomen via een site van derden, zijn we bovendien niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van de eigenaars of beheerders van die site van derden en we raden u aan om het beleid van die site van derden te controleren en contact op te nemen met de eigenaar of beheerder ervan als u vragen hebt.

10. Contact met ons opnemen

Als u op enig moment contact met ons wilt opnemen met betrekking tot uw kijk op onze privacypraktijken of met een vraag over uw persoonsgegevens, kunt u dat doen door een e-mail naar ons te sturen op info@keylite.nl

11. Wijzigingen aan dit privacybeleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze services en klantenfeedback weer te geven. Als er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in dit beleid of in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, stellen we u daarvan op de hoogte door middel van een gepaste bekendmaking op de site of rechtstreeks door u een e-mailbericht te sturen op het e-mailadres dat u bij registratie hebt opgegeven. De wijzigingen zullen op het gebruik van de site van toepassing zijn nadat we u daarvan op de hoogte hebben gesteld. Als u de site blijft gebruiken na de datum waarop de wijzigingen van kracht zijn geworden, geeft uw gebruik van de site aan dat u instemt met de nieuwe voorwaarden en bepalingen. Als u de nieuwe voorwaarden en bepalingen niet wenst te accepteren, dient u de site niet meer te gebruiken.  We raden u aan om dit beleid van tijd tot tijd opnieuw te bekijken.